Kossuth Lajos
Zweisprachiges Gymnasium
Kossuth Lajos
Gimnázium
Minden letűnő nemzedék egy lépcsőfok,
melyről az utána következő magasabbra emelkedik.
Kossuth Lajos
Eseménynaptár
2018. január
H K Sze Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31Iskolai háziversenyAz iskola focipályájaIskola évnyitóKossuth Lajos Gimnázium 2014 2Kossuth Lajos Gimnázium szalagavatóKossuth Lajos Gimnázium ünnepélyKossuth Lajos Gimnázium 2014

Ajánló

www.youtube.com/v/TT3DeyxsLiQ
 

Képes történelem

KLG történet
 

Cserekapcsolatok

bg-altena.de/www.schickhardt.net/www.gymnasium-achim.de/
 

Geographie bei uns

geo.klgbp.hugeo.klgbp.hu
 

Főoldal | Felvételi | Felvételi tájékoztató (2018-2019)

A 2018-2019. tanévre szóló felvételi vizsgák részletes tudnivalói

Felvételi tájékoztatónk (2017. október)

 

A felvételről mindhárom osztály esetében az írásbeli vizsga + az általános iskolai eredmények + a szóbeli felvételi alapján döntünk.

1. Az írásbeli vizsga

Az iskolánkba jelentkező tanulóknak az általános tantervű képzésre szóló központi magyar és matematika felvételi tesztet kell megírniuk: 2018. január 20-án, vagy a január 27-ei pótnapon.

Az elért eredményt kettővel megszorozzuk, így maximálisan 100-100, azaz összesen 200 pontot lehet szerezni.A központi felvételi írásbeli magyar és matematikai készségeket mérő eddigi tesztjei a világhálón megtalálhatók, honlapunkról is elérhetők.

2. Az általános iskolai eredmények beszámítása

Az általános iskolai eredmények közül a magyar nyelv, a magyar irodalom, a történelem, a matematika, a fizika és egy idegen nyelv hetedik osztályos év végi osztályzatát vesszük figyelembe. Maximálisan 30 pont.

3. A szóbeli felvételi vizsga

Szóbeli felvételi vizsga nélkül a tanuló nem vehető fel! A szóbeli vizsgára – az írásbeli vizsga és az általános iskolai eredmények összesített pontszámának sorrendjében – legalább háromszor annyi tanulót hívunk be, mint a felvehető létszám. A szóbeli felvételin – az ismerkedésen túl – szövegértési, logikai készséget, anyanyelvi és matematikai ismereteket vizsgálunk.

A vizsga menete:

A tanuló egy legfeljebb A/4-es oldal terjedelmű szöveget és két rövid matematikai példát tartalmazó lapot húz, majd legalább 25 perc felkészülési idő áll rendelkezésére a szöveggel való ismerkedésre és a feladatok megoldására. A szöveg lapja és a matematikai feladatlap tartalmazza a feladatokat, amelyek megoldását a bizottság a rövid vizsga keretében kérheti. 

Ilyen feladatok lehetnek a szöveghez kapcsolódóan:

 • a szöveg hangos felolvasása
 • a szöveg tartalmának rövid összefoglalása
 • a szöveggel kapcsolatos néhány pontos vázlat megalkotása
 • a szövegben található logikai összefüggések felismerése
 • a szöveg címének megalkotása
 • a szöveg valamely mondatának mondattani elemzése
 • a szöveg néhány szavának értelmezése, szófaji besorolása, rokon értelmű vagy ellentétes értelmű szavak megadása

(Feladatlap-minták megtekintetők a „Felvételi” menüpont alatt!)

A matematika területén az alábbiakat várjuk el:

 • egyszerű szöveges, logikai és összeszámolási feladatok megoldása
 • egyszerűbb számolások (pl. terület, százalék, arányosság, törtek)
 • mértékegységek átváltása
 • geometriai alapfogalmak ismerete
 • grafikonok, diagramok elemzése
 • függvények ábrázolása, helyettesítési érték kiszámítása

A matematikai feladatok megoldásához számológép használható!

(Feladatlap-minták megtekintetők a „Felvételi” menüpont alatt!)

A szóbeli vizsgán maximálisan megszerezhető: 50 pont.

A felvételi vizsga elérhető összpontszáma: 280 pont.

A NYELVI BESOROLÓ TESZTRŐL

Az emelt szintű osztály angol (0011-es kód) és német (0012-es kód) csoportjába is jelentkező tanulóknak nyelvi besoroló tesztet kell írniuk. E feladatsor nyelvi szintfelmérő, amelynek eredménye a felvételi összpontszámnak nem része, de megfelelő szintű teljesítése nélkül első idegen nyelvi haladó csoportba bekerülni nem lehet!

Az angol és német nyelvi írásbeli szintfelmérés követelményei megtekinthetők. angol   német
Angol és német nyelvi minta-feladatsorok megtekinthetők a „Felvételi” menüpont alatt!

A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY 47. § (1) BEKEZDÉSÉBEN MEGJELÖLT TANULÓK FELVÉTELI VIZSGÁJÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A sajátos nevelési igényű tanuló és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók számára – a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján – előzetes megbeszélés szerint biztosítjuk a jogszabályban előírt vizsgakönnyítéseket.

Az Oktatási Hivatal tájékoztatója alapján az alábbiakban foglaljuk össze e tanulók és szüleik legfontosabb teendőit:

 1. Már jóval a felvételi eljárás megkezdése előtt tájékozódniuk kell, hogy a választott iskolák (ahová februárban jelentkezési lapot kívánnak beadni) milyen speciális szabályokat határoznak meg esetükben.
 2. Be kell szerezniük a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményét. Ennek alapján a tanuló az alábbi kedvezményekre lehet jogosult:
 • az egyik vagy mindkét vizsgatárgy központi írásbeli vizsgája alóli felmentés;
 • az írásbeli vizsga időtartamának meghosszabbítása;
 • segédeszköz használata;
 • az értékelési rendszer valamely részlete alóli felmentés.
 1. A központi írásbeli vizsgát szervező iskola igazgatójához a jelentkezéskor kérelmet kell benyújtaniuk, amelyhez mellékelni kell a szakértői véleményt. Az igazgató döntését határozatba foglalja, és a vizsga előtt eljuttatja a tanulóhoz és szüleihez.

Kérjük tehát a szülőket, már jóval a felvételi eljárás megkezdése előtt feltétlenül jelezzék számunkra a fenti problémák meglétét! A szakértői véleményt az előzetes megbeszélésre is hozzák magukkal, hogy közösen találhassuk meg a tanuló számára legkedvezőbb megoldást!

Az Oktatási Hivatal tájékoztatói teljes egészében megtekinthetők a „Felvételi/Fontos tudnivalók” menüpont alatt!

 
2017.10.09
 

Bejelentkezés

 

e-Napló

e-Napló tanároknake-Napló szülőknek
 

Alapítványi támogatás

Sacculus Ludovici Alapítvány
 
Rendelkezés az adó 1 %-áról alapítványunk javára

 

Adószám:
19672689-1-43
 
Bankszámlaszám:
11720001-20112024-00000000

 

Fővárosi Oktatási Portál

 

Közösségi szolgálat

 

Partner der Zukunft

 
Copyright © 2013 - Kossuth Lajos Kétnyelvü Gimnázium